+3625 523 050 iroda@nepfosuli.hu

Projektek

pályázataink

Jelenleg is futó, illetve fenntartási időszakban tartó pályázataink:

Ötlet EFOP 1.3.5-16

A „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” c. kiírás keretében megvalósított „ÖTLET – Önkéntes Tevékenységek a Lokális Erőforrások Támogatására” projekt célja a területi és társadalmi kiegyenlítődés elősegítése volt a kisközösségekbe szerveződő célcsoportok aktivizálásával a közéleti szerepvállalás, a karitatív, önkéntes tevékenységek végzése és a generációs együttműködések területén.

Dunamenti Tranzit Program GINOP 5.1.4-17

A projekt a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába kívánt eljuttatni 24 fő szakképzetlen, hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztatással összekapcsolt szakképzéssel. A részvevők kulcsképességeik fejlesztése után OKJ-s képzést kaptak, melyet gondosan előkészített kiválasztás után pályaorientáció, ismeretfelújítás előzött meg és kísért, valamint a pszichoszociális problémák megoldását segítő szolgáltatást egészített ki.

Digitális Jólét Program Pontok GINOP 3.3.1-16

A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.

Tervezett projekt

test és lélek pendítés

A Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület által javasolt komplex program középpontjában bentlakásos intézményekben élő idősek és eltérő mentális fejlődésű emberek életminőségének javítása áll. A tervezett program nem kívánja helyettesíteni az intézményekben zajló tevékenységeket, de kiegészíteni, színesíteni szándékozik azt főként olyan elemekkel, melyek külső támogatás nélkül nem, vagy csak kevéssé valósíthatók meg.

A program megvalósításának szándékával megkerestük a városunkban és kistérségében működő intézményeket. Ők örömmel fogadták a kezdeményezést olyannyira, hogy Együttműködési megállapodást kötöttek Egyesületünkkel, melyben a projekt megvalósításán túlmenően történő további közös munka iránti szándékunkat is kölcsönösen kifejeztük.

Támogasd a munkánkat

Adószám: 19098076-1-07
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszámunk: 10918001-00000026-74500002